X
 
 
Naturreservat

I Höllvikenområdet finns fem naturreservat: Foteviksområdet, Kämpinge strandbad, Ljunghusen och Ljungskogens strandbad. Norra Ljunghusen samt Skanörs Ljung.

Samtliga reservat är statliga och Länsstyrelsen i Skåne är huvudansvarig för förvaltningen av dem.

Skälen till att ett område skyddas som naturreservat kan variera. I Vellinge finns områden som skyddats på grund av att de fysiska miljöerna är ovanliga och värdefulla för den biologiska mångfalden. I andra fall skyddas ett område för att det är hem för ovanliga arter. Ofta är det en kombination av de båda. Men här finns också områden där huvudsyftet inte bara är att skydda arter och miljöer utan också att säkerställa allmänhetens tillgång till naturmark och gynna det rörliga friluftslivet.