X
 
 
Integritetspolicy

 

Integritetspolicy Handelsplats Höllviken

 

 

Personuppgiftsansvarig

Föreningen Handelsplats Höllviken (HHC), organisationsnummer 769632-1772, ansvarar för behandlingen av personuppgifter inom organisationens verksamhet.

Insamlade uppgifter & syfte

Nyhetsbrev

Handelsplats Höllviken skickas tidvis ut ett nyhetsbrev med information till sina medlemmar till de e-postadresser som finns sparade i medlemsregistret. Medlemmar kan avprenumerera när som helst via en länk i e-postmeddelande från nyhetsbrevet om de ej önskar få mer information från föreningen denna väg. Informationen tas då bort från systemet för utskick av nyhetsbrev. E-postadressen finns dock kvar i föreningens medlemsregister så länge organisationen är medlem i Handelsplats Höllviken.

Utskickslistan för nyhetsbrev delas med tjänsteleverantören Get a Newsletter (getanewsletter.se) som tillhandahåller tjänsten som används för utskick av nyhetsbreven. Informationen delas inte med någon annan tredje part.

Medlemsregister

Uppgifter om medlemmar i föreningen Handelsplats Höllviken sparas i vårt medlemsregister. Detta inkluderar organisationens namn, typ av verksamhet organisationen ägnar sig åt, dess hemsida, namn på kontaktperson, telefonnummer, postadress, e-postadress, typ av medlemskap samt uppgifter om betald medlemsavgift. Denna information sparas så länge organisationen är medlem i föreningen Handelsplats Höllviken. 

Denna information används enbart för administration av föreningens verksamhet och delas inte med någon tredje part.

Besöksstatistik

Handelsplats Höllviken använder sig av tredjepartstjänsten Google Analytics för att sammanställa besöksstatistik för hemsidan. Denna tjänst använder sig av cookies för att identifiera unika besökare på webbplatsen. Se Googles webbplats för detaljerad information om vilken information de samlar in och hur den används. 

Dina rättigheter

De uppgifter föreningen behandlar samlas in direkt från den berörda parten när de går med som medlemmar i Handelsplats Höllviken.

Om dina uppgifter registrerats av Handelsplats Höllviken har du rätt att begära ett registerutdrag över de uppgifter som finns lagrade om dig. Om lagrade uppgifter är inte är korrekta kan du begära att de uppdateras.

Du kan begära att dina uppgifter raderas från vårt register. Beroende på dess användning kan det dock påverka vår möjlighet att leverera information eller tjänster till dig. Information som krävs för administration av medlemskap måste sparas om du skall vara medlem i föreningen. 

Kontakta oss på info@handelsplatshollviken.se eller telefon 0767-61 93 92 för att begära registerutdrag, komplettering eller borttagning av dina uppgifter.