X
 
 
Kontaktuppgifter

Handelsplats Höllviken ekonomisk förening

Postadress:
Ekonomion AB
Terminalgatan 26
235 39 Vellinge

E-postadress kontakt:
info@handelsplatshollviken.se

Fakturor till:
inbox.lev.1259590@arkivplats.se

Organisationsnummer:
769632-1772

Bankgiro:  
5106-6827

Företagskonto
8214-9,964 164 510-7

 

Styrelse Handelsplats Höllviken

Ordförande
Madeleine Hornbeck
madeleine@sommarboden.se

Vice ordförande
Jens Bertilzon
jens.bertilzon@kvantum.ica.se

Sekreterare
Stefan Karlsson
stefan.k@vellingeposten.se

Kassör (ej i styrelsen)
Sven Nilsson
sven.nilsson@ekonomion.se

Förenings- och evenemangs-samordnare
Kerstin Waldemarsson
kerstin.b.waldemarsson@gmail.com

Lions Club Reng Höllviken
Kerstin Waldemarsson
kerstin.b.waldemarsson@gmail.com

Vellinge Kommun
Philip Allgoth (adjungerad)
Philip.Allgoth@vellinge.se

Revisor (ej i styrelsen)
Lennart Öhrström
lennart.ja.ohrstrom@gmail.com

Revisor-suppleant
(Vakant)

Sociala media (ej i styrelsen)
Maria Bertilzon
aktivitet@handelsplatshollviken.se

Ledamöter (ansvarsområde)
Janne Börjesson (event, sociala medier),  janne@partyevent.se
Jens Bertilzon (marknad, restauranger, Toppengallerian), jens.bertilzon@kvantum.ica.se
Mia Lekberg (Millenniecentret/Polisvägen), mia.lekberg@hotmail.com
Cecilia Eriksson (Falsterbovägen/Nyckelhålsparken), cecilia@smahjartan.se
Anders Lagerholm (boende, Höllviken kanalen, Ljunghusen), anders.lagerholm@hollviksnas.nu
Maria Törnquist (boende, Höllviken kanalen, Ljunghusen), maria.tornquist@falsterbokursgard.com
Stefan Karlsson (nyhetsbrev, hemsida), stefan.k@vellingeposten.se