X
 
 
Kontaktuppgifter

Handelsplats Höllviken ekonomisk förening

Museivägen 29, 
236 91 Höllviken

Tel: +46 767-61 93 92

Organisationsnummer: 769632-1772
Bankgiro:  5106-6827
Företagskonto  8214-9,964 164 510-7

 

Styrelse Handelsplats Höllviken

Ordförande
Björn Jakobsen
bmj@idevision.se        
0707620612

Vice ordförande
Madeleine Hornbeck

Sekreterare
Stefan Karlsson

Kassör
Uno Jansson

Förenings- och evenemangs-samordnare
Stefan Karlsson

Lions
Kerstin Waldemansson

Vellinge Kommun
Philip Allgoth (adjungerad)

Revisor
Björn Linders

Revisor-suppleant
Jim Tullgren

Ledamöter (ansvarsområde)
Janne Börjesson (Event, Sociala medier)
Jens Bertilzon (Marknad, Restauranger, repr. Toppengallerian)
Cecilia Andersson (Repr. Millenniecentret)
Mia Lekberg