X
 
 
Centrumföreningarna

Centrumutveckling i Vellinge kommun består av att utveckla samverkan och förståelse mellan kommunen, fastighetsägarna, handeln/företagen och invånarna. Arbetet bygger på ett inifrån-perspektiv, där man tillsammans tar fram idéer, visioner och mål.

Detta ska leda till attraktiva, aktiva och tillgängliga centra och handelsområden i kommunen.

 

Skanör Falsterbo centrumförening

Centrumföreningen jobbar aktivt med att stärka identiteten och förlänga säsongen i Skanör Falsterbo. Detta görs bland annat genom aktiviteter och evenemang i samverkan med fastighetsägare, näringslivet, föreningar och kommunen. Vi har t ex varit delaktiga i både Matfestivalen, Konstdagarna, Hamndagarna och Sillamarknaden det senaste året, för att nämna några. Allt för att våra fina orter ska vara levande och attraktiva – även för oss som bor här året runt.

Vi arbetar i följande arbetsgrupper:

 • Krögargrupp
 • Konstgrupp
 • Hamngrupp
 • Seniorgrupp
 • Ungdomsgrupp
 • Eventgrupper för olika evenemang

Du som vill vara aktiv i någon grupp eller få mer information, se vår hemsida.

Handelsplats Höllviken

Handelsplats Höllviken har förutom en styrelse flera arbetsgrupper som driver aktiviteter inom olika områden.

 • Event och marknadsföring
 • Handlare
 • Hotell och boende
 • Restauranger
 • Näringslivsorganisationer
 • Kultur och naturföreningar
 • Sport och idrottsföreningar

Vellinge centrumförening

Vellinge centrumförening arbetar i flera arbetsgrupper –

 • Marknads/eventgrupp .
 • Loppisgrupp
 • Hälsa- och skönhetsgrupp
 • Halloweengrupp
 • Julmarknadsgrupp

För mer information om Vellinge centrumförening kontakta ordförande Anders Eriksson.

Vi hälsar alla välkomna till våra arrangemang!